MA Comm. Košice, s.r.o.

Už 15-ty rok pôsobí spoločnosť MA Comm. Košice, s.r.o. na trhu a ponúka svojim existujúcim a potenciálnym zákazníkom svoje skúsenosti z rôznych oblastí riadenia a rozvoja malých a stredných podnikov.
Vedenie účtovníctva (jednoduché i podvojné) a súvisiacej administratívy (personalistika, mzdy, iné evidencie...) je primárnou službou našej spoločnosti najmä pre región Košice a okolie.
Realizáciu nami poskytovaných služieb zabezpečujú ľudia s ekonomickým vzdelaním a dlhoročnou praxou.

Odoberať MA Comm. Košice, s.r.o. RSS